Khuyến mại

Cơm rang với trứng cua và tôm sú 99k  giảm 20% nay còn 79 k

Cơm rang đùi gà chiên mắm 89k
Cơm rang đùo gà rang muối 89k
Cơm rang thịt ba chỉ chiên mắm 89k
Cơm rang thịt ba chỉ rang muối 89k
Giảm 15% nay chỉ còn 75k